na JAKPU-03100000004146 20100302105748.0 ind 979-561-755-9 010-031000000004146 2x5.1 2x5.1 HAW j HAWWA, Said Jundullah Mengenal intelektualitas dan akhlak tentara Allah Said Hawwa,penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani Cet. 1 Jakarta Gema Insani Press 2002 xii, 488 hlm 24 cm Indeks AKHLAK Abdul Hayyie Al-Kattani Perpumda 6-01-2005 10 na 01899/05 01900/05 01901/05 04830/06 04831/06